Polityka prywatności

Dane osobowe – obowiązki informacyjne

K2 Media S.A. z siedziba w Warszawie, 02-672 Warszawa jest właścicielem portalu www.system3.pl
i w trosce o prywatność swoich Użytkowników przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu) jest K2 Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000065596, REGON 016617969, NIP 527-23-42-036. Dane kontaktowe: K2 Media S.A.Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, email: pomoc@system3.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@k2.pl, tel. 605-103-829
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach: (i) marketingowych – możliwości przedstawienia ofert za pośrednictwem www.system3.pl, jak również kontaktu, (ii) wysyłki artykułów, informacji lub innych publikacji na które użytkownik wyrazi zgodę. Dane osobowe nie są kopiowane, przetwarzane i wykorzystywane do żadnych innych celów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie.
 5. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem. Aktualna lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod adresem internetowym www.media.k2.pl.
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po odwołaniu zgody lub upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 8. Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo: (i) żądać od Administratora udzielenia informacji czy przetwarzane są moje dane osobowe, (ii) dostępu do nich, (iii) żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, (iv) niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych, (v) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przeze mnie za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi na adres email: iod@k2.pl.
 9. Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania, na podstawie odrębnej zgody. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 11. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewniają odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 12. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Pliki cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu K2 Media S.A. z siedzibą w Warszawie
  02-672, ul. Domaniewska 44A.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Adresy IP

K2 Media S.A. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem www.system3.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Postanowienia końcowe

K2 Media S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Poufności portalu www.system3.pl zmiany te jednak nie mogą ograniczyć zakresu ochrony Użytkowników
lub w jakikolwiek inny sposób naruszać bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Zmiany nie mogą naruszać w żaden sposób praw nabytych Użytkowników.